Logo školy

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 234/71
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Radim Foit
Kontakt na školu Telefon: 567 570 200
Email: foit@zshavlickova.ji.cz
Web: www.zshavlickova.ji.cz
IČ:70878846
RED-IZO:600117197
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 234/71
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 02
Kontakt na školu: Telefon: 567 570 200
IZO:102455082
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po telefonické domluvě
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Školní vzdělávací program: pohodova tvoriva skola srpen 2019.pdf (3769,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD září 2019.pdf (361,5 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2020-21.pdf (377,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20 .pdf (1685,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, chemie, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Hasičský záchraný sbor, Městská policie, Policie ČR,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, vodácký kurz, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh 21-22 třídy.pdf (177,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, hudební, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Havlíčkova 234/71
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 02
Kontakt na školu: Telefon: 567 570 200
IZO:118700294
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: pouze 1.-3. ročník
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
ŠJ-v
Adresa: Ulice: Havlíčkova 234/71
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 02
Kontakt na školu: Telefon: 567 570 200
IZO:103191704
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol