Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Evžena Rošického 2591/2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. František Svoboda
Kontakt na školu Telefon: 567 300 068
Email: reditel@zsrosi.ji.cz
Web: www.zsrosi.ji.cz
IČ:00400866
RED-IZO:600117308
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: E. Rošického 2591/2
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 04
Kontakt na školu: Telefon: 567 300 068
IZO:108047636
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 980
Aktuální počet žáků: 930
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.4.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce školy.doc (987,6 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání .pdf (4217,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (1301,1 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (626,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020.pdf (3482,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Extra třída (EDUin)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, taneční, přírodovědné, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 19
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00 hod
Konec výuky: 11:40 hod.
ŠVP: ŠVP přípravné třídy.pdf (781,5 KB)
ŠD
Adresa: Ulice: E. Rošického 2591
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 04
Kontakt na školu: Telefon: 567 300 068
IZO:118700359
ŠJ
Adresa: Ulice: E. Rošického 2591
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 04
Kontakt na školu: Telefon: 567 300 068
IZO:103191674
ŠJ-v
Adresa: Ulice: Jarní 22
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 05
Kontakt na školu: Telefon: 567 300 508
IZO:150065604