Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Laškov 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 57
Ředitel:Mgr. Hana Mikulková
Kontakt na školu Telefon: 582 378 816
Email: zslaskov@posta.pvskoly.cz
Web: zmslaskov.cz
IČ:70981612
RED-IZO:600120155
Zřizovatel:Obec Laškov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Laškov 21
Kraj: Olomoucký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048132
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 19
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 7:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Aktivní škola Les ve škole Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Laškov 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 57
Kontakt na školu: Telefon: 582 378 816
Fax: 582 378 816
IZO:102129487
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 31
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Aktivní škola Les ve škole Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, sportovní, literárně-dramatické, hudební, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, turistické, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Laškov 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 57
Kontakt na školu: Telefon: 582 378 816
IZO:118900471
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: zdarma
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:20 do 15:20
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Laškov 21
Kraj: Olomoucký
PSČ: 798 57
Kontakt na školu: Telefon: 582 378 816
IZO:150068573
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne