Zde může být obrázek školy.

Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. 120 okres Třebíč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. 120 okres Třebíč
Adresa školy: Ulice: Komenského nám. 120
Obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 51
Ředitel:Mgr. Zdeněk Uttendorfský
Kontakt na školu Telefon: 568 440 204
Email: reditel@zsob-jaromerice.cz
Web: www.zsob-jaromerice.cz
IČ:47443669
RED-IZO:600122352
Zřizovatel:Město Jaroměřice nad Rokytnou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského nám. 120
Obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 51
Kontakt na školu: Telefon: 568 440 204
Fax: 568 441 515
IZO:047443669
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 364
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: NE
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:25
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Domácí spolupráce : Spolupráce se všemi složkami a institucemi
Mezinárodní spolupráce: NE
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: INKLUZE, SPVV, NADANÍ ŽÁCI
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, rukodělné, ICT, přírodovědné, technické, společenské hry, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského nám. 120
Obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 51
Kontakt na školu: Telefon: 568 440 204
Fax: 568 441 515
IZO:119000113
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského nám. 120
Obec: Jaroměřice nad Rokytnou
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 51
Kontakt na školu: Telefon: 568 440 204
Fax: 568 441 515
IZO:103131060