Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště
Adresa školy: Ulice: Kudlovice 105
Obec: Babice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Ředitel:Mgr. Barbora Havlíková
Kontakt na školu Telefon: 725 166 595
Email: zskudlovice@zsmskudlovice.cz
Web: www.zskudlovice.cz
IČ:75021536
RED-IZO:600124096
Zřizovatel:Obec Kudlovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kudlovice 290
Obec: Babice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 725 166 590
IZO:107612887
Základní škola
Adresa: Ulice: Kudlovice 105
Obec: Babice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 725 166 595
IZO:102731454
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 34
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (387,5 KB)
Školní řád: Školní řád - aktualizace.pdf (491,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (2194,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kudlovice 105
Obec: Babice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 725 166 595
IZO:119100240
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kudlovice 105
Obec: Babice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 725 166 591
IZO:103267441
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kudlovice 290
Obec: Babice
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 03
Kontakt na školu: Telefon: 725 166 590
IZO:150073038