Logo školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Náměstí T.G.Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:PaedDr. Jaromír Horký
Kontakt na školu Telefon: 558 678 169
Email: zstgm.frydlantno@seznam.cz
Web: www.zstgmfrydlantno.wz.cz
IČ:73184535
RED-IZO:600133842
Zřizovatel:Město Frýdlant nad Ostravicí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Náměstí T.G. Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 678 169
Fax: 558 678 169
IZO:102832404
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 634
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 1. 2014;
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.2.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.2.2014
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce školy.docx (16,7 KB)
Školní vzdělávací program: svp komplet.pdf (4118,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program školní družiny.docx (20 KB)
Školní řád: školní řád.docx (35 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2012-2013.pdf (1036,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, biologie, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): Lyžařský kurz, plavecký kurz, sportovní kurz, karneval, dětský den, jarmark (Velikonoce, Vánoce), sportovní dny, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce : Hasiči, policie, zdravodníci
Mezinárodní spolupráce: Partnerské školy: Radeburg, Turzovka
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci dle doporučení SPP - reedukace, nadaní žáci zapojení do olympiád a soutěží
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh školní družiny.docx (17,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy.xps (270,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, taneční, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, webové stránky školy
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí T. G. Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 678 169
Fax: 558 678 169
IZO:119600331