Logo školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Náměstí T.G.Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:Mgr. Šárka Řezníčková
Kontakt na školu Telefon: 558 678 169
Email: zstgm.frydlantno@seznam.cz
Web: www.zstgmfrydlantno.wz.cz
IČ:73184535
RED-IZO:600133842
Zřizovatel:Město Frýdlant nad Ostravicí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Náměstí T.G. Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 678 169
IZO:102832404
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 670
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 3. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce školy.docx (16,7 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.pdf (1754,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Směrnice ŠD - aktual. 2022.pdf (216,5 KB)
Školní vzdělávací program školní družiny.docx (20 KB)
Školní řád: Školní řád od 6. 10. 2020.pdf (396 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (1562,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, Lyžařský kurz, plavecký kurz, sportovní kurz, karneval, dětský den, jarmark (Velikonoce, Vánoce)
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce : Hasiči, policie, zdravodníci
Mezinárodní spolupráce: Partnerské školy: Radeburg, Turzovka
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci dle doporučení ŠPP - reedukace, nadaní žáci zapojení do olympiád a soutěží
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh školní družiny.docx (17,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy.xps (270,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, taneční, přírodovědné, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí T. G. Masaryka 1260
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 678 169
IZO:119600331