Logo školy

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lesní 190
Obec: Jablunkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Ředitel:Mgr. Pavel Kantor
Kontakt na školu Telefon: 558 358 231
Email: sekretariat@zsjablunkov.cz
Web: www.zsjablunkov.cz
IČ:68334265
RED-IZO:600133907
Zřizovatel:Město Jablunkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lesní 190
Obec: Jablunkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu: Telefon: 558 358 231
Fax: 558 357 244
IZO:102080933
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1052
Aktuální počet žáků: 512
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP pro ZV, 1. 9. 2016.pdf (4516,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro školní družinu - ZŠ Jablunkov.pdf (934,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD_11_2020 - final_DP.pdf (573,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020_final.pdf (1186,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, mléko do škol
Domácí spolupráce : ZŠ H. Sienkiewicza s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, DDM Jablunkov, Hasiči Jablunkov, Městská policie Jablunkov, PČR Jablunkov, Celní správa. školská poradenská zařízení, aj.
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto (Slovensko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, polský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, sportovní kurz - tursitika, bruslení, koloběžky, kolektivní sporty
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, speciálněn pedaogogická péče, doučování, příprava na vyučování
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, turistické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7.50
Konec výuky: 11.30
ŠVP: ŠVP pro PT, 2. 9. 2019.pdf (732,2 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Lesní 190
Obec: Jablunkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 91
Kontakt na školu: Telefon: 558 358 231
Fax: 558 357 244
IZO:119600421
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 110 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace