Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komorní Lhotka 203
Obec: Hnojník
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Ředitel:Mgr. Gabriela Palarčíková
Kontakt na školu Telefon: 558 696 858
Email: zs.komornilhotka@seznam.cz
IČ:73184209
RED-IZO:600134610
Zřizovatel:Obec Komorní Lhotka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Komorní Lhotka 153
Obec: Hnojník
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 696 858
IZO:107621894
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 52
Aktuální počet dětí: 52
Dny otevřených dveří (termín/y): květen 2021
Kritéria příjímacího řízení: kritéria2020.doc (27,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.30.-16.30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Základní škola
Adresa: Ulice: Komorní Lhotka 203
Obec: Hnojník
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 696 858
IZO:102068712
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 72
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.25,ŠD: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Mezinárodní spolupráce: Boronów- Polsko
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komorní Lhotka 203
Obec: Hnojník
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 696 858
IZO:174103778
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komorní Lhotka 203
Obec: Hnojník
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 696 858
IZO:103020373
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-35,- kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komorní Lhotka 153
Obec: Hnojník
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 53
Kontakt na školu: Telefon: 558 696 858
IZO:150073828
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-35,- kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne