Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín
Adresa školy: Ulice: Komenského 607
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Ředitel:Mgr. Michal Nešporek
Kontakt na školu Telefon: 558 746 409
Email: info@masarykovazsms-komenskeho.cz
Web: www.masarykovazsms-komenskeho.cz
IČ:60784512
RED-IZO:600136361
Zřizovatel:Město Český Těšín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Akátová 17
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 409
IZO:107623111
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 127
Aktuální počet dětí: 118
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: polodenní, celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 607
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 409
IZO:102156697
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 563
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Vysoká podpora žáků s SVP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 1910
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 409
IZO:119700930
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Ročník, žáci s SVP s přiznaným PO
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 607
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 409
IZO:102880786
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 610
Obec: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 737 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 746 409
IZO:181020238
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne