Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dětmarovice 1002
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 71
Ředitel:Mgr. Robert Lindert
Kontakt na školu Telefon: 596 550 164
Email: skola@detmarovice.cz
Web: www.zsdetmarovice.cz
IČ:73184501
RED-IZO:600136388
Zřizovatel:Obec Dětmarovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dětmarovice-střed 790
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 71
Kontakt na školu: Telefon: 596 550 102
Fax: 596 550 164
IZO:107623277
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 120
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, sauna, solná jeskyně
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup, školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky MŠ, nástěnky ve školkách
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dětmarovice 1002
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 71
Kontakt na školu: Telefon: 596 550 164
Fax: 596 550 164
IZO:102156727
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 245
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Orlová
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7,30hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: Základní škola v Hažlachů - Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, v případě nezvládnutí učiva žáky využíváme i ostatní metody
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: nabízeme pro tyto žáky individuální přístup, doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, turistické, ICT, 3D tisk, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dětmarovice 1002
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 71
Kontakt na školu: Telefon: 596 550 164
IZO:119700883
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dětmarovice 1002
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 71
Kontakt na školu: Telefon: 596 550 174
IZO:119700875