Zde může být obrázek školy.

Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 1. máje 10a
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Mgr. Michaela Drozdová
Kontakt na školu Telefon: 596 411 135
Email: zs1maje@gmail.com
Web: www.zs1maje.cz
IČ:70958122
RED-IZO:600136434
Zřizovatel:Statutární město Havířov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: 1. máje 10a
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 135
Fax: 596 410 207
IZO:102156841
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 760
Aktuální počet žáků: 615
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 401, 404, 416
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (98,3 KB)
Školní vzdělávací program: Brána života 6.pdf (2614,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (501,8 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.11.2020 - doplnění distanční výuka.pdf (472,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2019-2020.pdf (4582,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, exkurze, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Hrdá škola, Demokratická škola
Domácí spolupráce : Fakultní škola Ostravské univerzity
Mezinárodní spolupráce: není
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Podpora nadaných žáků v rámci výuky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, přírodovědné, jazykové, společenské hry, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální schůzky, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 1. máje 10a
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 135
Fax: 596 411 135
IZO:119700620
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7.40 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 17.00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Majakovského 862
Obec: Havířov - Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 135
Fax: 596 411 135
IZO:119700611
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-33,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano