Zde může být obrázek školy.

Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karla Dvořáčka 1230, Lutyně
Obec: Orlová
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Zdeněk Nowak
Kontakt na školu Telefon: 596 511 085
Email: sekretariat@zsdvoracka.cz
Web: www.zsdvoracka.cz
IČ:75026635
RED-IZO:600136701
Zřizovatel:Město Orlová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: K. Dvořáčka 1230
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
IZO:103144650
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 715
Aktuální počet žáků: 434
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2019-2023.pdf (643,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - Škola plná života, platný od 1.9.2022.pdf (4988,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Výchovně-vzdělávací program ŠD.pdf (311,5 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 13.10.2020.pdf (484,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti ZŠ K. Dvořáčka 2021-2022 s podpisem.pdf (1366,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, jarmarky a dílny, Soustředění pěveckých sborů
Zapojení ve specifických programech: Bezpečná škola
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s PPP, SPC, DDM Orlová, DK Orlová, Janáčkova filharmonie, ZUŠ Orlová, mateřské školy,základní školy VITA
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny)
Specifické formy podpory žákům: Na škole je poradenské centrum věnující se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Vnitřní řád ŠD.pdf (220,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, studovna/knihovna, školní dvůr, tělocvična
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: K. Dvořáčka 1230
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
IZO:119700808
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K. Dvořáčka 1230
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
IZO:119700794
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne