Zde může být obrázek školy.

Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karla Dvořáčka 1230, Lutyně
Obec: Orlová
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Ředitel:Mgr. Zdeněk Nowak
Kontakt na školu Telefon: 596 511 085
Email: sekretariat@zsdvoracka.cz
Web: www.zsdvoracka.cz
IČ:75026635
RED-IZO:600136701
Zřizovatel:Město Orlová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: K. Dvořáčka 1230
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
Fax: 596 511 219
IZO:103144650
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 715
Aktuální počet žáků: 430
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2019-2023.pdf (643,7 KB)
Školní vzdělávací program: Škola plná života.pdf (543,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Výchovně-vzdělávací program ŠD.pdf (311,5 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 13.10.2020.pdf (484,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti ZŠ K. Dvořáčka 2020-2021.docx (1170 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Soustředění pěveckých sborů, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Bezpečná škola
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s PPP, SPC, DDM Orlová, DK Orlová, Janáčkova filharmonie, ZUŠ Orlová, mateřské školy,základní školy VITA
Mezinárodní spolupráce: Zvonka Cara v chorvatské Crikvenici
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Zahrada hrou (Nadace Proměny)
Specifické formy podpory žákům: Na škole je poradenské centrum věnující se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Vnitřní řád ŠD.pdf (220,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, turistické, hudební, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, tělocvična, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: K. Dvořáčka 1230
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
IZO:119700808
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:00 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: K. Dvořáčka 1230
Obec: Orlová - Lutyně
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 14
Kontakt na školu: Telefon: 596 511 085
Fax: 596 511 219
IZO:119700794
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne