Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Štramberk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Adresa školy: Ulice: Zauličí 485
Obec: Štramberk
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 66
Ředitel:Mgr. Marie Kelnarová
Kontakt na školu Telefon: 556 812 261
Email: skola@zsstramberk.cz
Web: www.zsstramberk.cz
IČ:60336293
RED-IZO:600138283
Zřizovatel:Město Štramberk
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zauličí 185
Obec: Štramberk
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 66
Kontakt na školu: Telefon: 556 812 261
IZO:107625539
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 115
Aktuální počet dětí: 115
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria-pro-přijetí-dětí-do-MŠ-ve-školním-roce-2014-2015.pdf (186,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6 - 16
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Koncepce školy: Plán-práce-2013-2014.pdf (1342,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-MŠ-Bařiny.pdf (349 KB)
Školní řád: Školní-řád-MŠ-Bařiny.pdf (158,7 KB)
Hodnocení činnosti školy: Průběžná zpráva o činnosti MŠ Bařiny za školní rok 2013-14.pdf (346,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, vlastní projekty - např. Zpívání pod Trúbou (pěvecká soutěž pro děti z dalších MŠ v regionu)
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: spolupráce s dalšími MŠ v rámci regionu
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, dny otevřených dveří
Základní škola
Adresa: Ulice: Zauličí 485
Obec: Štramberk
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 66
Kontakt na školu: Telefon: 556 812 261
IZO:102244618
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 287
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 4. 2024
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje MŠ a ZŠ Štramberk.pdf (196,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_finální verze_2023.pdf (2315,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Vzdělávací program ŠD.pdf (173,8 KB)
Školní řád: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - 2. část - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.pdf (258,3 KB)
2. ŠKOLNÍ ŘÁD - 1. část.pdf (241,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2022-2023.pdf (744,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, zeměpis, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Eko škola
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : spolupráce s dalšími školami v regionu v rámci Ekoškoly (ZŠ Lichnov, ZŠ Kunín), BESIP, DDM Kopřivnice a DDM Štramberk, Mis Music Kopřivnice
Mezinárodní spolupráce: eTwinning (Portugalsko, Polsko, Itálie)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, , cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: individuální výuka dětí s VPU dle individuálních plánů, práce se slabšími žáky, nadanými žáky, sociálně znevýhodněnými žáky
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Dny otevřených dveří
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Zauličí 485
Obec: Štramberk
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 66
Kontakt na školu: Telefon: 556 812 261
IZO:119800594
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 7,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, notýsek
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zauličí 485
Obec: Štramberk
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 66
Kontakt na školu: Telefon: 556 812 261
IZO:119800586
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 25,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zauličí 185
Obec: Štramberk
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 66
Kontakt na školu: Telefon: 556 812 261
IZO:103068961
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 25,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano