Zde může být obrázek školy.

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Doloplazy 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 56
Ředitel:Mgr. Kateřina Samojlovičová
Kontakt na školu Telefon: 734 396 961
Mobil: +420 734 396 961
Email: zs.doloplazy@email.cz
Web: http://www.zsdoloplazy@email.cz
IČ:70989397
RED-IZO:600140491
Zřizovatel:Obec Doloplazy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Doloplazy 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 56
Kontakt na školu: Telefon: +420 734 396 961
IZO:102308501
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 133
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.45 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (93,9 KB)
Školní vzdělávací program: 12-ŠVP od 1.9.2017.pdf (1817,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 13-ŠVP ŠD.pdf (691 KB)
Školní řád: školní řád 2017-18.pdf (400,9 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2016-17.pdf (707,9 KB)
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: projekt Ovoce a zelenina do škol
Domácí spolupráce : - obec, spolky a knihovna Doloplazy, Asociace domácího vzdělávání, školy Mikroregionu Bystřička, PPP Olomouc, KÚ Olomouc, ČZU Praha, Veolia Praha, Vlastivědné muzeum Olomouc, ZOO Olomouc - Kopeček, DH Olomouc
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika, netradiční sporty
Specifické formy podpory žákům: škola spolupracuje s Asociací domácího vzdělávání a nabízí výuku žáků individuálního vzdělávání - v současné době 45 žáků; škola je otevřená všem - učitelé zabezpečují rodinné klima s individuálním přístupem ke každému žákovi
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, technické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: multifunkční plocha u školy, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky: www.zsdoloplazy.cz; twitter: twitter.com/zsdoloplazy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Doloplazy 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 56
Kontakt na školu: Telefon: +420 734 396 961
IZO:119900874
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Doloplazy 145
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 56
Kontakt na školu: Telefon: +420 734 396 961
IZO:119901358
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne