Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 105
Obec: Chlebičov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 31
Ředitel:Mgr. Milena Široká
Kontakt na školu Telefon: 553 764 586
Email: skola.chlebicov@quick.cz
Web:
IČ:71002006
RED-IZO:600142761
Zřizovatel:Obec Chlebičov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Komenského 213
Obec: Chlebičov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 31
Kontakt na školu: Telefon: 553 764 586
IZO:107629089
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 56
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 251
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: ZŠ, hasiči, chovatelé, myslivecké sdružení
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: nástěnka, webové stránky školy a školky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 105
Obec: Chlebičov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 31
Kontakt na školu: Telefon: 553 764 586
IZO:102432171
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 69
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 4. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 251
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ranní družina od 6,30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP Chlebicov s dodatky.pdf (1416,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.docx (48,1 KB)
Školní řád: Školní řád Chlebičov.pdf (351,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019-20.pdf (2477,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): akce se zájmovými spolky v obci - Hasiči, Myslivecké sdružení, Chovatelé, Sportovci, Klub seniorů, Klub rodičů, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, sportovní dny, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, mléčné svačinky, Zdravé zuby
Domácí spolupráce : se ZŠ Velké Hoštice, zájmové spolky v obci - Hasiči, Myslivecké sdružení, Chovatelé
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup pro slabší žáky - doučování třídními učiteli, dyslektickým asistentem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, rukodělné, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 105
Obec: Chlebičov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 31
Kontakt na školu: Telefon: 553 764 586
IZO:120004445
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,45 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 105
Obec: Chlebičov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 31
Kontakt na školu: Telefon: 553 764 586
IZO:120004453
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne