Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Chromině 2
Obec: Hať
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 16
Ředitel:Mgr. Rita Sobková
Kontakt na školu Telefon: 595 056 127
Email: zshat@volny.cz
Web: www.skola.hat.cz
IČ:71000011
RED-IZO:600143104
Zřizovatel:Obec Hať
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Chromině 2
Obec: Hať
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 16
Kontakt na školu: Telefon: 595 056 127
IZO:107628252
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Chromině 2
Obec: Hať
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 16
Kontakt na školu: Telefon: 595 056 127
IZO:102432287
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 256
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Etická škola
Certifikáty škol: Etická škola stříbrného stupně.
Domácí spolupráce : Spolupráce s místními složkami - zahrádkáři, chovatelé, hasiči.
Mezinárodní spolupráce: Spolupráce s partnerskou školou v Bienkowicích - Polsko.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, technické, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Chromině 2
Obec: Hať
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 16
Kontakt na školu: Telefon: 595 056 127
IZO:120002809
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Chromině 2
Obec: Hať
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 16
Kontakt na školu: Telefon: 595 056 127
IZO:120004810
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Chromině 2
Obec: Hať
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 16
Kontakt na školu: Telefon: 595 056 127
IZO:102944211