Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gen. Píky 13A
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Jan Veselý
Kontakt na školu Telefon: 596 612 102
Email: reditel@zsgepiky.cz
Web: www.zsgepiky.cz
IČ:70933928
RED-IZO:600145298
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gen. Píky 13A
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 612 102
Fax: 596 637 257
IZO:102508119
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 910
Aktuální počet žáků: 563
Dny otevřených dveří (termín/y): březen kalendářního roku
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje ZŠ Gen.Píky 2014 - 2019.pdf (229,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: skolni-vzdelavaci-program-skolni-druziny-od-12.2.2019.pdf (555 KB)
Školní řád: školní řád 2021.pdf (318,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za rok 2021.pdf (3912,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové, sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): zahraniční výjezdy žáků, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Hodina pohybu navíc
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Domácí spolupráce : PČR, MP
Mezinárodní spolupráce: Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika, plavání,
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: doučování, příprava žáků na střední školy
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: taneční, chovatelské, zdravotnické, hudební, turistické, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Gen. Píky 13A
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 612 102
Fax: 596 637 257
IZO:120100215
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 17:10
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace