Zde může být obrázek školy.

Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Brodek u Přerova, okres Přerov
Adresa školy: Ulice: Majetínská 275
Obec: Brodek u Přerova
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 03
Ředitel:Mgr. Jana Svobodníková
Kontakt na školu Telefon: 581 741 140
Email: zs.brodek@volny.cz
Web: www.zsbrodek.cz
IČ:47184213
RED-IZO:600146782
Zřizovatel:Městys Brodek u Přerova
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Majetínská 275
Obec: Brodek u Přerova
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 741 140
Fax: není
IZO:047184213
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 185
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.20 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: asistenti pedagoga, předměty speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence, žákovské portfolio
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 91
Obec: Brodek u Přerova
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 03
Kontakt na školu: Telefon: 581 741 140
Fax: 581 741 140
IZO:120200961