Zde může být obrázek školy.

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
Adresa školy: Ulice: Za mlýnem 1
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Petr Zbořil
Kontakt na školu Telefon: 581 250 033
Email: kancelar@zszamlynem.cz
Web: www.zszamlynem.cz
IČ:47858311
RED-IZO:600146839
Zřizovatel:Statutární město Přerov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Za mlýnem 1
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 250 034
IZO:047858311
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 405
Dny otevřených dveří (termín/y): únor 2021, březen 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 104, autobusové linky z okolních obcí
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00 - 18.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 19-24+.docx (65,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.docx (425 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP (ŠD).docx (206,8 KB)
Školní řád: Školní řád 20-21++.docx (138,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20+.docx (144,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní, Spolupráce s 1.FC Viktorie Přerov
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, fyzika, chemie, knihovna, ICT, praktické vyučování, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, Spolupráce s VŠ (participace na projektové činnosti - FTK UP Olomouc), SŠ (praxe studentů GJB a SPgŠ Přerov) a MŠ (spolupráce v rámci metodických vedení vyučovacích jednotek TV - "úterky" pro předškoláky), návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Program ekologické výchovy M.R.K.E.V. Projekt Aktivní škola - portál ProŠkoly. OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Domácí spolupráce : Spolupráce s městskou policií v rámci MPPP. Pedagogicko-psychologická poradna. Magistrát města Přerova.1FC Viktorie Přerov (fotbalový klub)
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, turistika, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Tablety a mobilní počítače pro mimořádně nadané žáky (pracují na základě individuálního vzdělávacího plánu). Intervence a reedukace pro žáky s doporučením pedagogicko psychologické poradny.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, rukodělné, technické, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: Plavecký bazén, školní sportovní areál, venkovní učebna, park Michalov, park Plovárna (využívá školní družinou, škola je patronem parku Plovárna, akce EVVO), Muzeum Komenského, SVČ Atlas - Bios, rekreační zóna Malá a Velká laguna, lužní les Žebračka, park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), Školská rada a výbor KRPŠ, webové stránky školy, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Za mlýnem 1
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 250 034
IZO:120200996