Logo školy

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Šumperk, Vrchlického 22
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 22
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Mgr. Petr Málek
Kontakt na školu Telefon: 583 212 705
Email: malek@5zs.spk.cz
Web: www.5zssumperk.cz
IČ:60339381
RED-IZO:600148441
Zřizovatel:Město Šumperk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vrchlického 22
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 212 705
IZO:102680582
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 475
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): druhá 1/2 února
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,4,5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: školní družina od 6:00 a vstup pro ostatní žáky 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE základní školy 2020 2024.doc (223,2 KB)
Školní vzdělávací program: Uspět může každý 2017.docx (969,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 3.6. Školní vzdělávací program ŠD V5_hotovo.pdf (368,9 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.9.2021.pdf (547,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 2021.pdf (11725,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, Jazykový kurz pro 5.roč. Lyžařský výcvik pobytový pro 2.st.; Lyžařská škola pro 4.-5.roč. Lyžařská škola pro 1.-2.roč., sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Program Ekoškola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Etická škola, stříbrný stupeň
Mezinárodní spolupráce: SP3 Nysa Polsko, školy v rámci projektů Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU a další druhy inkluze; Školní poradenské pracoviště včetně práce školního psychologa, speciálních pedagogů a asistentů pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: 21-22-Tridy-Rozvrh normalni od 1-9-21.pdf (181,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, přírodovědné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, prostor šaten se stoly na stolní tenis
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vrchlického 22
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 212 705
IZO:120300532
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Puškinova 33
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:102992118