Logo školy

Základní škola Zašová, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Zašová, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Zašová 500
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 51
Ředitel:Mgr. Tomáš Brňovják
Kontakt na školu Telefon: 571 634 020
Email: zszasova@zszasova.cz
Web: www.zszasova.cz
IČ:45211582
RED-IZO:600149617
Zřizovatel:Obec Zašová
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Zašová 500
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 51
Kontakt na školu: Telefon: 571 634 020
IZO:045211582
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2020, 13.4.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ČSAD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, Mikulášký karneval, pasování na čtenáře
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: V rámci výuky TV - plavání, bruslení, lyžařský kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: ICT, hudební, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, atrium
V blízkosti školy: V budově školy funguje pobočka ZUŠ A. Radoka Val. Meziříčí a soukromé ZUŠ B-art., park/přírodní zázemí, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Zašová 500
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 51
Kontakt na školu: Telefon: 571 634 020
IZO:120400278
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Zašová 500
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 51
Kontakt na školu: Telefon: 571 634 020
IZO:173100911
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Zašová 500
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 51
Kontakt na školu: Telefon: 571 634 020
IZO:103092803