Zde může být obrázek školy.

Základní škola P. Lisého Hostomice, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola P. Lisého Hostomice, okres Beroun
Adresa školy: Ulice: Školní 246
Obec: Hostomice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 24
Ředitel:Ing. Eduard Polách
Kontakt na školu Telefon: 311 584 136
Email: zspl@seznam.cz
Web: http://www.zsplhostomice.cz
IČ:47558130
RED-IZO:600161463
Zřizovatel:Město Hostomice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 246
Obec: Hostomice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 24
Kontakt na školu: Telefon: 311 584 136
IZO:047558130
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 304
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, ICT, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 246
Obec: Hostomice
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 24
Kontakt na školu: Telefon: 311 584 136
IZO:113100167