Logo školy

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Adresa školy: Ulice: Bratříků 851
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Ředitel:Mgr. Jiří Forman
Kontakt na školu Telefon: 569 421 182
Email: oahshb@oahshb.cz
Web: www.oahshb.cz
IČ:60126817
RED-IZO:600170748
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Bratříků 851
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 421 182
IZO:107860937
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 575
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. prosince 2023; 25. ledna 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 9 ; č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 06:30
Začátek první vyučovací hodiny: 08:15
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, dějepis, zeměpis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola, M.R.K.E.V,
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : smluvní pracoviště pro odbornou praxi a odborný výcvik; Hospodářská komora Havlíčkův Brod
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků se zdravotním postižením; pomoc žákům splňující kritéria sociální potřebnosti; asistenti pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, gastronomické certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, baristika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Bratříků 851
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 421 182
IZO:102754420
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 57
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 30. června
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 76 celodenní
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, společenské hry
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bratříků 851
Obec: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
PSČ: 580 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 421 182
IZO:102754691
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano