Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 479
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Ředitel:Mgr. Vladislava Kulhánková
Kontakt na školu Telefon: 544 221 581
Email: kulhankova@iss-slavkov.eu
Web: www.iss-slavkov.eu
IČ:49408381
RED-IZO:600171141
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 479
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 15
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 581
IZO:130002186
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 512
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.-26.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1 termín 12.4.2019 2 termín 15.4.2019 náhradní termín 13. a 14.5.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 106, 601, 620, 630, 631, 632
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00 hod.
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tyršova 129
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 15
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 581
IZO:110550391
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 65
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 1500,- Kč / měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 77,- Kč celodenní strava pro ubytované žáky
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, výtvarné, taneční, rukodělné, sportovní, návštěvy kulturních akcí
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 129
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 15
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:108045382
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano