Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 479
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Ředitel:Mgr. Vladislava Kulhánková
Kontakt na školu Telefon: 544 221 581
Email: kulhankova@iss-slavkov.eu
Web: www.iss-slavkov.eu
IČ:49408381
RED-IZO:600171141
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tyršova 479
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 15
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 581
Fax: 544 220 234
IZO:130002186
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 512
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.-26.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, cizí jazyk, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1 termín 12.4.2019 2 termín 15.4.2019 náhradní termín 13. a 14.5.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 106, 601, 620, 630, 631, 632
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00 hod.
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Tyršova 129
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 15
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 581
Fax: 544 220 234
IZO:110550391
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 65
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 1500,- Kč / měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 77,- Kč celodenní strava pro ubytované žáky
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, taneční, rukodělné, návštěvy kulturních akcí, výtvarné, sportovní
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tyršova 129
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 15
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:108045382
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano