Zde může být obrázek školy.

Základní škola Brumov - Bylnice, okres Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Brumov - Bylnice, okres Zlín
Adresa školy: Ulice: Družba 1178
Obec: Brumov - Bylnice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 31
Ředitel:Mgr. Roman Rydval
Kontakt na školu Telefon: 577 331 446-7
Email: zsbru@centrum.cz
Web: http://zsbru.hyperlink.cz
IČ:70877718
RED-IZO:618500855
Zřizovatel:Město Brumov - Bylnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Družba 1178
Obec: Brumov - Bylnice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 31
Kontakt na školu: Telefon: 577 331 446-7
Fax: není
IZO:118500864
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 924
Aktuální počet žáků: 445
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2016 pro rodiče prvňáčků, 1.3.2017 pro budoucí prvňáčky
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2017
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Zelená škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, ICT, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Družba 1178
Obec: Brumov - Bylnice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 31
Kontakt na školu: Telefon: 577 331 446-7
Fax: není
IZO:118500872
Školní klub
Adresa: Ulice: Družba 1178
Obec: Brumov - Bylnice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 31
Kontakt na školu: Telefon: 577 331 446-7
Fax: není
IZO:150073861
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Družba 1178
Obec: Brumov - Bylnice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 31
Kontakt na školu: Telefon: 577 331 446-7
Fax: není
IZO:118500881
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-24,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Plavecký bazén
Adresa: Ulice: Družba 1178
Obec: Brumov - Bylnice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 31
Kontakt na školu: Telefon: 577 331 446-7
Fax: není
IZO:118500899