Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Stonařov 242
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 33
Ředitel:Mgr. Zdeněk Zdražil
Kontakt na školu Telefon: 567 319 321
Email: zdenek.zdrazil@zsstonarov.cz
Web: http://www.zsstonarov.cz
IČ:75020840
RED-IZO:650012305
Zřizovatel:Obec Stonařov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Stonařov 261
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 33
Kontakt na školu: Telefon: 567 319 321
Fax: není
IZO:150012357
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Stonařov 242
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 33
Kontakt na školu: Telefon: 567 319 321
Fax: není
IZO:150012322
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 168
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, wifi připojení
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Stonařov 242
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 33
Kontakt na školu: Telefon: 567 319 321
Fax: není
IZO:150012331
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Stonařov 261
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 33
Kontakt na školu: Telefon: 567 319 321
Fax: není
IZO:150012349