Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Měčín - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Měčín - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 93, Měčín
Obec: Švihov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 12
Ředitel:Mgr. Václava Čejková
Kontakt na školu Telefon: 376 395 107
Email: zs.mecin@centrum.cz
Web: www.zsmecin.cz
IČ:75005221
RED-IZO:650014545
Zřizovatel:Město Měčín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 93, Měčín
Obec: Švihov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 12
Kontakt na školu: Telefon: 733 144 361
Fax: není
IZO:107542668
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 37
Kritéria příjímacího řízení: Podminky a kriteria prijeti MS Mecin.pdf (211,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: uzamčení, zvonek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 180
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: svp_ms_2017 a prilohy.pdf (789,4 KB)
Školní řád: Skolni rad MS 2018_01_01.pdf (779,3 KB)
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bez zaměření
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce: umožňování praxe studentů SPgŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: podpora asistentem pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 93, Měčín
Obec: Švihov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 12
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 107
Fax: není
IZO:102164134
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 123
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:25
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce_2020_2021_2022.pdf (673,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_2016_09_01.pdf (5465,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD_2018_09_01.pdf (1056,9 KB)
Školní řád: Skolni rad 2018_02_01.pdf (1095,9 KB)
Vnitrni rad SD 2018_01_01.pdf (497,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 19_20.pdf (1900,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, biologie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol; Mléko do škol
Domácí spolupráce : spolupráce s PPP, s SPC, se zřizovatelem, s Policií ČR, s OSDOD, s úřadem práce, se ZŠ Předslav, s MŠ, s Domem historie Přešticka
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga - žáci se SVP; pedagogická intervence - žáci se SVP; doučování (Šablony) - žáci ohrožení školním neúspěchem a žáci, kteří o doučování sami požádají
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: počítačová učebna, počítač v každé kmenové třídě, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, technické, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), webové stránky školy
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 93, Měčín
Obec: Švihov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 12
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 107
Fax: není
IZO:115300082
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 93, Měčín
Obec: Švihov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 340 12
Kontakt na školu: Telefon: 376 395 660
Fax: není
IZO:102616019
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 29 Kč v ZŠ, 40 Kč v MŠ
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne