Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Mořina, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Mořina, okres Beroun
Adresa školy: Ulice:
Obec: Mořina 57
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 17
Ředitel:Mgr. Petr Sodomka
Kontakt na školu Telefon: 257 720 409
Email: skolamorina@seznam.cz
Web:
IČ:47559373
RED-IZO:650016301
Zřizovatel:Obec Mořina
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mořina 57
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 17
Kontakt na školu: Telefon: 257 720 409
IZO:007510900
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 311. 425
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mořina 57
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 17
Kontakt na školu: Telefon: 257 720 409
IZO:002050421
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 39
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 311, 425
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Mořina 57
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 17
Kontakt na školu: Telefon: 257 720 409
IZO:113100230
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Mořina 57
Kraj: Středočeský
PSČ: 267 17
Kontakt na školu: Telefon: 257 720 409
IZO:002674769