Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Ředitel:Mgr. Lucja Gill
Kontakt na školu Telefon: +42 055 8362832
Email: zastupce@zskosariska.cz
Web: www.zskosariska.cz
IČ:75028930
RED-IZO:650023501
Zřizovatel:Obec Košařiska
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 842
IZO:107621991
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 30
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zdravá škola
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: Polsko, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 842
IZO:102068551
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 56
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:05
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: Polsko, Slovensko, Turecko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: polský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, jazykové, ICT, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Základní škola-Szkola Podstawowa
Adresa: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 842
IZO:102068585
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 56
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:05
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Rodiče vítáni
Mezinárodní spolupráce: Polsko, Slovensko, Turecko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: polský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, jazykové, ICT, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 842
IZO:119600510
Školní družina s polským jazykem vyučov.
Adresa: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 842
IZO:119601109
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Košařiska 70
Obec: Milíkov u Jablunkova
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 81
Kontakt na školu: Telefon: 558 362 842
IZO:103008454
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne