Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Olešnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Olešnice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Olešnice 17
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 31
Ředitel:Mgr. Gabriela Štrosserová
Kontakt na školu Telefon: 380 120 382
Email: strosserova@zsolesnice.cz
Web: www.zsolesnice.cz
IČ:70983577
RED-IZO:650029623
Zřizovatel:Obec Olešnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Olešnice 14
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 31
Kontakt na školu: Telefon: 386 324 867
Fax: není
IZO:107530716
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP 2010-2013.doc (133,6 KB)
Školní řád: školní řád-MŠ Olešnice.doc (54,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné, důraz na environmentální výchovu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: žádné
Domácí spolupráce: spolupráce se základní školou
Mezinárodní spolupráce: žádné
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: žádné
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Olešnice 17
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 31
Kontakt na školu: Telefon: 386 324 867
Fax: není
IZO:107720116
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: koncepce ZŠ Olešnice 2013-2015.doc (68,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Olešnice.docx (36,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_družina_Olešnice 2013.doc (54,3 KB)
Školní řád: školní řád ZŠ aktuální.docx (50,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2012-2013.doc (173,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: žádné
Domácí spolupráce : spolupráce s okolními málotřídními školami - ZŠ Petříkov, ZŠ a MŠ jílovice
Mezinárodní spolupráce: žádné
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo: comenia script, Kličkové písmo i Comenia script - záleží na rodičích
Specifické formy podpory žákům: domácí vzdělávání, individuální přístup k žákům
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Olešnice 17
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 31
Kontakt na školu: Telefon: 386 324 867
Fax: není
IZO:114200921
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Olešnice 17
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 31
Kontakt na školu: Telefon: 386 324 867
Fax: není
IZO:114200939
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 27 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne