Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Olešník 16
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 50
Ředitel:Mgr. Vladimír Zibura
Kontakt na školu Telefon: 387 985 610
Email: reditelna@zsolesnik.cz
Web: http://www.zsolesnik.cz
IČ:70983470
RED-IZO:650031334
Zřizovatel:Obec Olešník
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Olešník 87
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 50
Kontakt na školu: Telefon: 387 985 610
IZO:107530724
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 53
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamykáme, všechny pracovnice mají klíče
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: roční plán školky.doc (165,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9.2017.doc (328,2 KB)
Školní řád: ŘÁD MŠ.doc (127 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: spolupráce s OÚ a ostatními složkami
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Olešník 16
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 50
Kontakt na školu: Telefon: 387 985 610
IZO:107720124
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 23
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Škola je zamykána - pracovníci mají klíč
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: roční plán 20182019.doc (187,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP SPOLEČNĚ 2018.doc (5319,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp šd 2018.doc (211,5 KB)
Školní řád: školní řád září 2018.doc (105 KB)
Poslední výroční zpráva: vz 2017 2018.doc (138,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Spolupráce probíhá s Obcí a dalšími složkami
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Attavena - program proti kiberšikaně
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: rozvrh 20182019.xls (15,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, zdravé vaření, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Olešník 16
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 50
Kontakt na školu: Telefon: 387 985 610
IZO:114200947
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Olešník 87
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 50
Kontakt na školu: Telefon: 387 985 610
IZO:102475377
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Zdravé bedýnky, ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne