Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lišov
Adresa školy: Ulice: Nová 611
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 72
Ředitel:Mgr. Petr Ročňák
Kontakt na školu Telefon: 387 994 343
Email: zs@zslisov.cz
Web: www.zslisov.cz
IČ:75000369
RED-IZO:650036140
Zřizovatel:Město Lišov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nová 664
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 72
Kontakt na školu: Telefon: 387 994 343
Fax: 387 994 343
IZO:107530627
Základní škola
Adresa: Ulice: Nová 611
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 72
Kontakt na školu: Telefon: 387 994 343
Fax: 387 994 343
IZO:107720434
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nová 611
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 72
Kontakt na školu: Telefon: 387 994 343
IZO:114200726
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nová 611
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 72
Kontakt na školu: Telefon: 387 994 343
Fax: 387 994 343
IZO:102475571
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Nová 664
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 72
Kontakt na školu: Telefon: 387 994 343
Fax: 387 994 343
IZO:163101957