Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Haňovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Haňovice 24
Obec: Chudobín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 21
Ředitel:Mgr. Ivana Králová
Kontakt na školu Telefon: 585 347 008
Email: kralova.ivana@seznam.cz
Web: www.zsamshanovice.cz
IČ:70984468
RED-IZO:650037669
Zřizovatel:Obec Haňovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Haňovice 24
Obec: Chudobín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 21
Kontakt na školu: Telefon: 585 347 008
IZO:107626322
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 41
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro přijetí do MŠ.pptx (88,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6.15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: Školní+vzdělávací+program MŠ.doc (159,7 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ ..doc (161,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení školního roku 20-21.docx (21 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Domácí spolupráce: Okolní MŠ, IZS
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Spolupráce s PPP, s SPC.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Haňovice 24
Obec: Chudobín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 21
Kontakt na školu: Telefon: 585 347 008
IZO:108012816
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 55
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 12. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek - intercom - otevírání dveří telefonem pouze na zazvonění.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepční záměr rozvoje školy na období 2017.docx (25,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.odt (427 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (78,8 KB)
Školní řád: Školní-řád-ZŠ .doc (225,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 20192020.doc (264,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, Kulturní akce pro veřejnost.
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Aktivní škola /Proškoly/
Domácí spolupráce : Několikaletá spolupráce s okolními základními školami, praxi u nás provádí studenti učitelských oborů i studenti asistenta pedagoga, spolupracujeme s IZS Litovel.
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Kroužek Doučování 2 x týdně, Pedagogická intervence.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN – kopie.xlsx (14,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Kdykoliv ve výuce v jakémkoliv předmětu
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, whats app
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Haňovice 24
Obec: Chudobín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 21
Kontakt na školu: Telefon: 585 347 008
IZO:119900998
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 - 15.30 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Haňovice 24
Obec: Chudobín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 21
Kontakt na školu: Telefon: 585 347 008
IZO:102908478
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 -42
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne