Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bavorov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bavorov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ke Koupališti 332
Obec: Bavorov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 73
Ředitel:Mgr. Jana Sedláčková
Kontakt na školu Telefon: 383 390 333
Email: zsbavorov@zsbavorov.cz
Web: www.zsbavorov.cz
IČ:75000598
RED-IZO:650042395
Zřizovatel:Město Bavorov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Ke Koupališti 332
Obec: Bavorov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 73
Kontakt na školu: Telefon: 383 390 333
IZO:107722259
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 188
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, rukodělné, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Markův sad 330
Obec: Bavorov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 73
Kontakt na školu: Telefon: 383 390 333
IZO:114800260
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chmelenského 135
Obec: Bavorov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 73
Kontakt na školu: Telefon: 383 390 221
IZO:102515042