Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Korouhev

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Korouhev
Adresa školy: Ulice:
Obec: Korouhev 181
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 93
Ředitel:Mgr. Tomáš Sobola
Kontakt na školu Telefon: 461 728 136
Email: skola.korouhev@email.cz
Web:
IČ:75016583
RED-IZO:650045629
Zřizovatel:Obec Korouhev
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Korouhev
Obec: Korouhev
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 93
Kontakt na školu: Telefon: 461 728 136
IZO:007586957
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 33
Aktuální počet dětí: 33
Dny otevřených dveří (termín/y): mezi 2.5. - 10.5.2019
Kritéria příjímacího řízení: Organizace vzdělávání 1.docx (12,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.docx (44,8 KB)
Školní řád: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY.docx (13,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, akce s rodiči
Zapojení ve specifických programech: projekt České obce sokolské : ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, bruslení
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Korouhev 181
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 93
Kontakt na školu: Telefon: 461 728 135
IZO:002506360
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 37
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Korouhev 181
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 93
Kontakt na školu: Telefon: 461 728 136
IZO:150005920
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Korouhev 181
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 93
Kontakt na školu: Telefon: 461 728 136
IZO:002890666