Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 56
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Ředitel:Mgr. Lenka Hajšmanová, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 371 121 709,72
Email: zslukavice@centrum.cz
Web: http://www.dolni-lukavice.cz/zakladni-skola/
IČ:75005689
RED-IZO:650049047
Zřizovatel:Obec Dolní Lukavice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 199
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 739 024 068
IZO:107544105
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 49
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 9. 2021 v rámci akce Školkáček; další zatím nejsou stanoveny
Kritéria příjímacího řízení: kriteria prijeti_ms_20212022.pdf (575,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Koncepce školy: ROZVOJ KONCEPCE ŠKOLY.pdf (569,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Spojíme barvičky ....pdf (483 KB)
Školní řád: Školní řád II_2021.pdf (704,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 56
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 739 024 080
IZO:102264635
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 69
Dny otevřených dveří (termín/y): zatím nejsou
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 6:15 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: ROZVOJ KONCEPCE ŠKOLY.pdf (569,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_DL.pdf (1690,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD_1920.pdf (859,1 KB)
Školní řád: ŠŘ_DL2_1920_21_NOVÝ.pdf (998,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2021.pdf (1882,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, historické
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 56
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 371 121 709
IZO:115500294
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:15 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky, osobně dle domluvy
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 199
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 371 121 704
IZO:102628327
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 29 Kč
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne