Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 56
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Ředitel:Mgr. Lenka Hajšmanová, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 371 121 709,72
Email: zslukavice@centrum.cz
Web: http://www.dolni-lukavice.cz/zakladni-skola/
IČ:75005689
RED-IZO:650049047
Zřizovatel:Obec Dolní Lukavice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 199
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 739 024 068
IZO:107544105
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 63
Aktuální počet dětí: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2022
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí_22-23.pdf (150,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: ROZVOJ KONCEPCE ŠKOLY.pdf (600,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Spojíme barvičky ....pdf (483 KB)
Školní řád: Školní řád II_2021.pdf (704,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 56
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 739 024 080
IZO:102264635
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 76
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 6:15 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: ROZVOJ KONCEPCE ŠKOLY.pdf (600,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_DL_ICT_092022.doc (1786,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD_1920.pdf (859,1 KB)
Školní řád: ŠŘ_DL2_1920_21_NOVÝ.pdf (998,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_20212022.pdf (14296,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny, výlety, sportovní dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol: Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, taneční, historický
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 56
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 371 121 709
IZO:115500294
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:15 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém, telefonicky, osobně dle domluvy
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Lukavice 199
Kraj: Plzeňský
PSČ: 334 44
Kontakt na školu: Telefon: 371 121 704
IZO:102628327
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 32 Kč
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne