Logo školy

Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Ředitel:Mgr. Dana Fráňová
Kontakt na školu Telefon: 495 493 606
Email: zsskrivany@zsskrivany.cz
Web: www.zsskrivany.cz
IČ:70998124
RED-IZO:650054652
Zřizovatel:Obec Skřivany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tovární 63
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:107581817
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 39
Aktuální počet dětí: 39
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ.pdf (216,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zamykání dveří, zvonek u dveří, odemykání pouze učitelkami MŠ
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2014-2015.pdf (387 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2014.pdf (439,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:102078181
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 163
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35 druhý stupeň, 8:25 první stupeň (v některých dnech od 2. roč. již v 7:35)
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (246,9 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2017.pdf (833,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2016-2017.pdf (1678 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Česko sportuje, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby, Škola plná zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - příprava na soutěže a olympiády, účast v soutěžích a úspěchy v okresních a krajských kolech; logopedická a dyslektická náprava
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: ŠD.JPG (114,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, hudební, ICT, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:117100412
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:102778698
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tovární 63
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:102790680
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne