Logo školy

Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Ředitel:Mgr. Dana Fráňová
Kontakt na školu Telefon: 495 493 606
Email: zsskrivany@zsskrivany.cz
Web: www.zsskrivany.cz
IČ:70998124
RED-IZO:650054652
Zřizovatel:Obec Skřivany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tovární 63
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:107581817
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 39
Aktuální počet dětí: 39
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ.pdf (216,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zamykání dveří, zvonek u dveří, odemykání pouze učitelkami MŠ
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2014-2015.pdf (387 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2014.pdf (439,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:102078181
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 170
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35 druhý stupeň, 8:25 první stupeň (v některých dnech od 3. roč. již v 7:35)
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2019 až 2024.pdf (1864,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (493,3 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 2020.pdf (1120,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2020-2021.pdf (1741,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Česko sportuje, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby, Škola plná zdraví, Finanční gramotnost, Obědy pro děti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Férová škola, Finančně gramotná škola - bronzový certifikát; Finančně gramotná škola - stříbrný certifikát
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - příprava na soutěže a olympiády, účast v soutěžích a úspěchy v okresních a krajských kolech; logopedická a dyslektická náprava
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, Další pedagogický pracovník - druhý pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD.pdf (182,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin.pdf (866,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, chovatelské, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému:
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:117100412
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dr. Vojtěcha 100
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:102778698
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tovární 63
Obec: Skřivany
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 52
Kontakt na školu: Telefon: 495 493 606
IZO:102790680
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne