Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lično 43
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 35
Ředitel:Mgr. Marta Kopecká
Kontakt na školu Telefon: 494 384 221
Email: zsmslicno@seznam.cz
Web:
IČ:70980314
RED-IZO:650061748
Zřizovatel:Obec Lično
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lično 1
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 35
Kontakt na školu: Telefon: 494 384 749
IZO:107585618
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): Do MŠ je možno nahlédnout během pracovní doby kdykoliv, nejlépe po předchozí dohodě.
Kritéria příjímacího řízení: Smernice k prijimani do MS.doc (33,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6.00 hod
Školní vzdělávací program: ŠVP PV.docx (118,6 KB)
Školní řád: 3kolní řád MŠ.docx (23,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: Příloha A - hodnocení MŠ.doc (76,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranné zaměření.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, Spolupráce se ZŠ v Ličně a MŠ Černíkovice.
Domácí spolupráce: SDH Lično, SOKOL Lično, Policie ČR.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, Cvičení na nářadí, pohybové hry, sáňkování.
Specifické formy podpory dětem: Individuální přístup podle potřeby.
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lično 43
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 35
Kontakt na školu: Telefon: 494 384 221
IZO:102390452
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 29
Dny otevřených dveří (termín/y): Návštěva umožněna kdykoliv v pracovní době, nejlépe po předchozí dohodě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.20 hod
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2014.doc (49,2 KB)
Školní vzdělávací program: Charakteristika ŠVP.doc (33,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (67,1 KB)
Školní řád: školní řád a pravidla hodnocení ZŠ.doc (233,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2013 - 2014.doc (425 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní, jazykové, přírodovědné, matematické, hudební, výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: M.R.K.E.V., AKTIVNÍ ŠKOLA
Domácí spolupráce : SDH Lično, Policie ČR, SOKOL Lično, okolní málotřídní školy.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, Zimní sporty - příležitostně., turistika, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - příprava na střední školy, talentované třídy. Reedukace a individuální přístup slabším žákům.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provoz ŠD - pracovní doba školnice.doc (59,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin - 2014- 2015.xls (26,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, přírodovědné, taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lično 43
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 35
Kontakt na školu: Telefon: 494 384 221
IZO:117600130
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: podle věku od nejmladších, dojíždějící všichni, děti zaměstnaných rodičů
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,00
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 7.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.50 - 15.45
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lično 1
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 35
Kontakt na školu: Telefon: 494 384 749
IZO:102866520
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 18 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne