Zde může být obrázek školy.

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Škola / charakteristika školy
Název školy:Stojanovo gymnázium, Velehrad
Adresa školy: Ulice:
Obec: Velehrad č. 1
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 06
Ředitel:Mgr. Michal Hegr
Kontakt na školu Telefon: 572 571 091
Email: gym-velehrad@sgv.cz
Web: www.sgv.cz
IČ:70940444
RED-IZO:650067231
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Velehrad č. 1
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 571 091
Fax: 572 571 099
IZO:150067241
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2021, 27.11.2021, 7.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, francouzský, anglický, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, taneční, ICT, zdravotnické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, technické, společenské hry, programování/robotika, chovatelské, rukodělné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Středisko volného času
Adresa: Ulice:
Obec: Velehrad č. 1
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 571 091
Fax: 572 571 099
IZO:181020181
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: autobus
Nabídka činností o víkendu: ano
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: individuální práce, příležitostná zájmová, táborová, pravidelná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, taneční, společenské hry, turistické, zdravotnické
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 0
Přístup k PC a internetu: WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice:
Obec: Velehrad 1
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 571 091
IZO:150067259
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 125
Počet ubytovaných žáků a studentů: 125
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1. 9. do 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : do konce května
Úplata za ubytování (v Kč): 1200
Úplata za stravování (v Kč): 2000
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, přírodovědné, taneční, hudební, literárně-dramatické, turistické, zdravotnické, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Velehrad 1
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 06
Kontakt na školu: Telefon: 572 571 091
IZO:150067267
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano