Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Na Šafránce 1651
Obec: Praha 10 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Ředitel:Martina Přenosilová
Kontakt na školu Mobil: 775 191 727
Email: preschool@beehive.cz
Web: http://www.beehive.cz
IČ:24802328
RED-IZO:691002711
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Soběslavská 2072/64
Obec: Praha 3 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 653 130
IZO:181025566
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: M-Želivského
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 8:00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Šafránce 1651
Obec: Praha 10 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 740 994
IZO:181034395
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 97
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:45
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika, lyžování
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: po celou dobu
Zájmové činnosti: přírodovědné, taneční, ICT, technické, programování/robotika, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Šafránce 1651
Obec: Praha 10 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Kontakt na školu: Telefon: 606 615 153
IZO:181034981
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:00 - 17:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Soběslavská 2072/64
Obec: Praha 3 - Vinohrady
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 653 130
IZO:181025574
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne