Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina
Adresa školy: Ulice: Hornokrčská 709
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. P. Juan Provecho Lopéz, OSA
Kontakt na školu Telefon: 257 530 556
Email: skola@skolasvatehoaugustina.cz
Web: http://www.skolasvatehoaugustina.cz
IČ:71341340
RED-IZO:691003050
Zřizovatel:Česká provincie řádu sv. Augustina
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hornokrčská 709
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 530 556
IZO:181028034
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 51
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro Kačerov
Škola je otevřena od: 07:30-17:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 2500
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ2013.doc (726,5 KB)
Školní řád: SkolniradMŠ.pdf (428,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Jazyky
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Hornokrčská 709
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 530 556
IZO:181028042
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 74
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: C
Vstup do školy umožněn od: 07:30-17:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:30
Roční školné v Kč: 10000
Školní vzdělávací program: ŠVPoprava2014.doc (367,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVPDRUŽINA oprava 2014.pdf (983,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ.pdf (525,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013_2014final.pdf (2516,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety, summer school tábory
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, literárně-dramatické, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Hornokrčská 709/3, Krč
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu:
IZO:181084694
Školní družina
Adresa: Ulice: Hornokrčská 709
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 530 556
IZO:181028069
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hornokrčská 709
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 530 556
IZO:181028051