Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vašatova 1438
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Blanka Vondrová
Kontakt na školu Telefon: 312 247 200, 312 247 513
Email: 11zskladno@seznam.cz
Web: http://www.zskladnovasatova.cz/
IČ:71294465
RED-IZO:691010099
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Plzeňská 3129, Kročehlavy
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:107511959
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 72
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Zamčené šatny.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 614, 601, 603, 609
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,15 - 16,45 hodin.
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce: Praxe studentek předškolního vzdělávání
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, projekt Děti na startu
Přítomnost specialistů: školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Vašatova 1438
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:102102091
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 322
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 12. 2021 8, 00 - 16, 30 hod. 8. 3. 2022 8, 00 - 16, 30 hod.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,20 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Vize školy .pdf (106 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_Škola - základ života_2021.pdf (2745,7 KB)
Školní řád: 01. Školní řád (2).pdf (841,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019_2020.pdf (1235,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Ekologické, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, fyzika, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Škola udržitelného rozvoje, Škola pro demokracii
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Spolupráce s SPŠ Kladno IKAP Projekt IKAP II, městská i státní policie Kladno, záchranná služba, hasiči, praxe studentů pedagogických škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci s OMJ, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením, žáci se socializačními problémy
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvtrid.pdf (1455,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), Komens, papírové žákovské knížky doplňkově jen v 1. a 2. ročníku
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vašatova 1438
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:113200072
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Plzeňská 3129, Kročehlavy
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:102674914
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vašatova 1438
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:113200528