Zde může být obrázek školy.

Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Smolkova 567
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:Ing. Mgr. Milana Remarová
Kontakt na školu Telefon: 241 715 375
Email: modryklic@modry-klic.cz
Web: www.webskoly.cz/modryklic
IČ:25765710
RED-IZO:600000231
Zřizovatel:Mgr. Radovan Netušil
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Smolkova 567
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 715 375
IZO:110034384
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 6
Aktuální počet dětí: 6
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.5.2023
Kritéria příjímacího řízení: Mateřská škola speciální je zřízena pro děti s.docx (10,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C Kačerov a dále autobusem 215 do stanice Pavlíkova, nebo metro B Smíchovské nádraží a dále autobusem 197 do zastávky Pavlíkova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:00
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.doc (104,4 KB)
Školní řád: školní řád.doc (92,2 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnocení školy21-22.doc (73,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠS pro děti s těžkým postižením více vadami
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: bazén, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, fyzioterapie, jízda na koni
Domácí spolupráce: úzká spolupráce s Modrý klíč o.p.s. - poskytovatel sociálních služeb
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: fyzioterapie, svoz, rozvoz, snoezelen
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Smolkova 567
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 715 375
IZO:110380169
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 14
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.5.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C Kačerov a dále autobusem 215 do stanice Pavlíkova, nebo metro B Smíchovské nádraží a dále autobusem 197 do zastávky Pavlíkova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepční záměr.doc (45,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MK.doc (123,4 KB)
Školní řád: školní řád.doc (92,2 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021 2022 Modrý klíč ZŠS a MŠS, o.p.s..doc (194 KB)
výroční zpráva 2021 2022 Modrý klíč ZŠS a MŠS, o.p.s. (opraveno) (1).doc (194 KB)
učební plán Modrý klíč ZŠS a MŠS, o.p.s. 1920.docx (16,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola pro žáky s těžkým postižením více vadami
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, místnost pro fyzioterapii, snoezelen
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : úzká spolupráce s Modrý klíč o.p.s. - poskytovatel sociálních služeb
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: fyzioterapie, jízda na koni, polohování
Metody čtení: globální čtení, většina žáků není schopna žádné výuky čtenářských dovedností
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Specifické formy podpory žákům: prvky totální komunikace, bazální stimulace, smyslové stimulace - snoezelen, fyzioterapie, polohování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Přípravný stupeň ZŠ spec.
Adresa: Ulice: Smolkova 567
Obec: Praha 4 - Kamýk
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 715 375
IZO:110034392