Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Loučská 237
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Ředitel:Bc. Věra Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 581 772 171
Email: slunicko@slunicko.cz
Web: www.slunicko.cz
IČ:25366556
RED-IZO:600001741
Zřizovatel:Bc. Věra Pospíšilová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Loučská 237
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 772 171
IZO:107631121
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 300
Aktuální počet dětí: 130
Dny otevřených dveří (termín/y): Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po předchozí domluvě.
Kritéria příjímacího řízení: kriteria přijetí do MŠbody.doc (102,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: V blízkosti školy, rodiče však využívají svoz a rozvoz školní dopravy- Sluníčkobusy (vlastní doprava školy)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30 hod. (možno dle dohody i dříve)
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1000
Koncepce školy: Vzdělávací oblasti IPC překlad.doc (43,5 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Skolni radnovyMS.doc (115,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Rozšířená výuka cizích jazyků (AJ,NJ)
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, exkurze, Zahradní slavnost,zapojení do mezinárodních projektů (Comenius, Erasmus+) Spolupráce se zahraničními školami.
Zapojení ve specifických programech: Logické olympiády (Čmelda Pepík, Hravě žij zdravě a..)
Domácí spolupráce: SSŠČMS -soukromé MŠ, SPGŠ -praxe studentů, hasiči, policie, soc. služby apod.
Mezinárodní spolupráce: Madrid, Londýn, Buseto, Braga, Uljanow,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání, lyžování, bruslení,atletika,
Specifické formy podpory dětem: Integrace dětí s vývojovými VP,
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, Týdenní newsletter e-mailová komunikace s rodiči
Základní škola
Adresa: Ulice: Loučská 237
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 772 171
IZO:042962358
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 131
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.1.2016
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Vlastní doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 0
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 10000
Koncepce školy: Rozvojový plán 2020.doc (66 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP SVČ 2013-2014.doc (35,8 KB)
ŠVP ŠKOLNÍ KLUB 2014.odt (20 KB)
ŠVP družina 2013 - 14.doc (92,7 KB)
Školní řád: Skolni_rad_2015_web.pdf (321,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 14_15.pdf (1493,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, matematické, výtvarné, jazykové, humanitní, informatika, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Zahraniční pobyty rekreační a vzdělávací,
Domácí spolupráce : Pravidelné zázemí pro praxi studentů, spolupráce s Česko Britskou mezinárodní školou, Hasiči, Česká policie a cpod.
Mezinárodní spolupráce: Partnerství zahraničních škol z projektů Comenius a Erasmus+.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Specifické formy podpory žákům: Integrace, individuální výuka, nadaní žáci - začlenění do výuky vyššího ročníku Ma, Fy, olympiády, testování, sledování přidané hodnoty ve výuce.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, zdravotnické, kanisterapie,
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, zahrada, spolupráce s místní knihovnou - večerní čtení,čtení pro mladší děti, vlastní chemická laboratoř v areálu školy
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Loučská 237
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 772 171
IZO:108049701
Školní družina
Adresa: Ulice: Loučská 237
Obec: Lipník nad Bečvou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 31
Kontakt na školu: Telefon: 581 772 171
IZO:110008791
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bajákova 18
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 00
Kontakt na školu: Telefon: 581 772 171
IZO:150071779