Zde může být obrázek školy.

Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: K Milíčovu 674
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 272 940 932
Email: skola@podnikakademie.cz
Web: www.podnikakademie.cz
IČ:25604325
RED-IZO:600005356
Zřizovatel:Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: K Milíčovu 674
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054051
Střední škola
Adresa: Ulice: K Milíčovu 674
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 940 932
Fax: 272 940 932
IZO:044796277
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 147
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.11.2018, 22.11. 2018, 3.12. 2018, 17.1. 2018, 17.1. 2019, 29.1. 2019, 7.2. 2019 a 18.2.2019 od 16.00 hod.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C stanice Háje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 21000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : praxe v podnicích
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: konzultace,individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled klasifikace