Zde může být obrázek školy.

Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: K Milíčovu 674
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 272 940 932
Email: skola@podnikakademie.cz
Web: www.podnikakademie.cz
IČ:25604325
RED-IZO:600005356
Zřizovatel:Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: K Milíčovu 674
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 940 932
IZO:044796277
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 159
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.11.2022, 6.12.2022, 10.1.2023, 24.1.2023 a 14.2.2023 vždy od 16.00 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C stanice Háje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 22000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, zahraniční exkurze
Zapojení ve specifických programech : Evropský den jazyků
Domácí spolupráce : praxe v podnicích
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: konzultace,individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled absence