Zde může být obrázek školy.

ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Petr Procházka
Kontakt na školu Telefon: 284 680 880
Email: jednatel.praha@artecon.cz
Web: www.pbvos.cz
IČ:45796955
RED-IZO:600006042
Zřizovatel:PhDr. Dana Čapková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 880
IZO:045796955
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 468
Aktuální počet žáků: 315
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Talentová zkouška - výtvarná příprava
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 201, 187
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 29000
Rozšířené informace o ročním školném: OA 26 000,-, Grafický design 29 000,-
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 11. Strategický plán rozvoje školy web.docx (48,3 KB)
Školní vzdělávací program: SM.docx (637,8 KB)
HG, 1.r..docx (573 KB)
GM, 1.r..docx (548,4 KB)
FF, 1.r..docx (557,2 KB)
Školní řád: 2. Školní řád .docx (55,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ_ZPRÁVA_2021-2022-FINAL.doc (396,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 880
IZO:110350197