Zde může být obrázek školy.

ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Petr Procházka
Kontakt na školu Telefon: 284 680 880
Email: jednatel.praha@artecon.cz
Web: www.pbvos.cz
IČ:45796955
RED-IZO:600006042
Zřizovatel:PhDr. Dana Čapková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 880
Fax: 284 681 345
IZO:045796955
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 68
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12., 23.1.
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 201
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 22500
Školní vzdělávací program: ŠVP Rokoska aktuální 1.9.2018.docx (939,7 KB)
Školní řád: 11. Školní řád SŠ 1. 9. 2018.docx (37,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.doc (418,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 880
Fax: 284 681 345
IZO:110350197