Zde může být obrázek školy.

PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:PB-Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Petr Procházka
Kontakt na školu Telefon: 284 680 880
Email: pbvos@pbvos.cz
Fax: 284 681 345
Web: www.pbvos.cz
IČ:45796955
RED-IZO:600006042
Zřizovatel:PhDr. Dana Čapková
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 880
Fax: 284 681 345
IZO:045796955
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 68
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12., 23.1.
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 201
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 22500
Školní vzdělávací program: ŠVP Rokoska aktuální 1.9.2018.docx (939,7 KB)
Školní řád: 11. Školní řád SŠ 1. 9. 2018.docx (37,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-2018.doc (418,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, adaptační kurzy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Nad Rokoskou 111
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 680 880
Fax: 284 681 345
IZO:110350197