Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. Seiferta o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Vysočanské náměstí 500, Vysočany
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Ing. Arch. Pavlína Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 266 310 724
Email: gymjs@gymjs.cz
Web: www.gymjs.cz
IČ:49626931
RED-IZO:600006107
Zřizovatel:Spolek zakladatelů soukromého reálného gymnázia v Praze 9
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Vysočanské nám. 500
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 310 724
IZO:016190483
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.11.2021, 12.1.2022, 15.2.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 19.4.2022, 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 136, 109
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, biologie, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, exkurze
Zapojení ve specifických programech : DoFE, PEEP, ITP, Rodiče vítáni, Zelená škola, Centrum talentované mládeže
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, DoFE
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: slabší nebo nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, mobil jako pomůcka
Zájmové činnosti: turistické, programování/robotika, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, ICT, společenské hry, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
ŠK
Adresa: Ulice: Vysočanské nám. 500
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 310 724
IZO:110001681
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu:
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: Nabídka se každý rok aktualizuje
Provozní doba
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): Dle rozvrhu dané třídy
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Vysočanské nám. 500
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 310 724
IZO:108001245
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano