Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Ředitel:Mgr. Richard Spiegl
Kontakt na školu Telefon: 313 572 402
Email: gymn.novstra@iol.cz
Web: https://www.gym-ns.cz/
IČ:47019697
RED-IZO:600007961
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského nám. 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 80
Kontakt na školu: Telefon: 313 572 402
IZO:000068969
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 245
Aktuální počet žáků: 194
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1.2021; 15.1.2021 (on-line)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.dubna; 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: ŠAP Gymnazium_Nove_Straseci.pdf (1191 KB)
Školní vzdělávací program: SVP4.pdf (776,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf (897,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+; Šablony pro SŠ II
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, latinský, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, dramatický kroužek
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování