Zde může být obrázek školy.

Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
Adresa školy: Ulice: Komenského náměstí 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 01
Ředitel:Mgr. Richard Spiegl
Kontakt na školu Telefon: 313 572 402
Email: gymn.novstra@iol.cz
Web: https://www.gym-ns.cz/
IČ:47019697
RED-IZO:600007961
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského nám. 209
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský
PSČ: 271 80
Kontakt na školu: Telefon: 313 572 402
Fax: 313 573 228
IZO:000068969
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 245
Aktuální počet žáků: 194
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.1.2021; 15.1.2021 (on-line)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.dubna; 13. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: ŠAP Gymnazium_Nove_Straseci.pdf (1191 KB)
Školní vzdělávací program: SVP4.pdf (776,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf (897,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, dějepis, cizí jazyky, zeměpis, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+; Šablony pro SŠ II
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, španělský, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, dramatický kroužek
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování