Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lidická 455/40
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Bohuslav Peroutka
Kontakt na školu Telefon: 354 224 711,35
Email: info@pedgym-kv.cz
Web: http://www.pedgym-kv.cz
IČ:49753789
RED-IZO:600009122
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lidická 455/40
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 20
Kontakt na školu: Telefon: 353 577 021-2
Fax: 353 577 023
IZO:049753789
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 539
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018, 12.1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 15 DP KV
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7: 00
Začátek první vyučovací hodiny: 8: 00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: SVP_SOC.pdf (1693,2 KB)
SVP_GTV_GEV.pdf (1585,2 KB)
SVP_PMP.pdf (1623,9 KB)
SVP_LYC.pdf (1537 KB)
Školní řád: Pravidla_hodnoceni_2017_9_1.pdf (493,5 KB)
Skolni_rad_2016_9_1.pdf (389,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2016_2017.pdf (802,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, vodácký kurz, bruslení, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Lidická 455/40
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 20
Kontakt na školu: Telefon: 353 577 021-2
Fax: 353 577 023
IZO:150078307