Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lidická 455/40
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 01
Ředitel:Mgr. Bohuslav Peroutka
Kontakt na školu Telefon: 354 224 711,35
Email: info@pedgym-kv.cz
Web: http://www.pedgym-kv.cz
IČ:49753789
RED-IZO:600009122
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lidická 455/40
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 20
Kontakt na školu: Telefon: 353 577 021-2
Fax: 353 577 023
IZO:049753789
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 539
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018, 12.1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 15 DP KV
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7: 00
Začátek první vyučovací hodiny: 8: 00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: SVP_SOC.pdf (1693,2 KB)
SVP_GTV_GEV.pdf (1585,2 KB)
SVP_PMP.pdf (1623,9 KB)
SVP_LYC.pdf (1537 KB)
Školní řád: Pravidla_hodnoceni_2017_9_1.pdf (493,5 KB)
Skolni_rad_2016_9_1.pdf (389,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2016_2017.pdf (802,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Lidická 455/40
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 20
Kontakt na školu: Telefon: 353 577 021-2
Fax: 353 577 023
IZO:150078307