Logo školy

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pod Vinicemi 82
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Renata Šindelářová
Kontakt na školu Telefon: 377 532 853
Email: zamecek@zamecek.cz
Web: www.zamecek.cz
IČ:25215531
RED-IZO:600009670
Zřizovatel:akad. malíř Jiří Rataj
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Vinicemi 82
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 532 853
Fax: 377 541 902
IZO:110037545
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 210
Aktuální počet žáků: 177
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen, listopad
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: kreativní test
Termín přijímacích zkoušek: 7. 1. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 35, 41, 56, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 90
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 29000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád_20-21-upravený distanční výuka.doc (154,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20 definitivní.doc (3021,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, Výstavy studentských prací Plenéry - krajinářské kurzy v přírodě , jarmarky a dílny, výlety, exkurze, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: školní asistenti v rámci šablon
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace, DVPP
Rozvrhy hodin: Rozvrh-2020-21.pdf (63 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, foyer, prostory pro stravování, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-omluvenka, přihlašování na akce, přehled absence
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Zámecké náměstí 80/9, Křimice
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 322 00
Kontakt na školu:
IZO:181074401
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 26
Zahájení přijímání nových žáků: 2.9.2020
Ukončení přijímání nových žáků: 5.3.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: městská část
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
Škola organizuje : soutěže, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace