Logo školy

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pod Vinicemi 82
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Renata Šindelářová
Kontakt na školu Telefon: 377 532 853
Email: zamecek@zamecek.cz
Web: www.zamecek.cz
IČ:25215531
RED-IZO:600009670
Zřizovatel:akad. malíř Jiří Rataj
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Vinicemi 82
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 532 853
Fax: 377 541 902
IZO:110037545
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 210
Aktuální počet žáků: 156
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen, listopad
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: kreativní test
Termín přijímacích zkoušek: 9.1.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 35, 41, 56, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 90
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 29000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád_13-14_20140707.pdf (179,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-14_web.pdf (429,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Výstavy studentských prací Plenéry - krajinářské kurzy v přírodě , besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace, DVPP
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, foyer, prostory pro stravování
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Zámecké náměstí 80/9, Křimice
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 322 00
Kontakt na školu:
IZO:181074401